Kohalikud maksud suurendavad ebavõrdsust

K

Mul ei möödu peaaegu ühtegi kohtumist

pilt pärit: http://anatomyofadinnerparty.com/
pilt pärit: http://anatomyofadinnerparty.com/

omavalitsusjuhtidega, kus ei tuleks üles maksude teemaline diskussioon. Seepärast on mul hea meel, et erakonnakaaslane Tõnis Palts tõmbas eelmisel nädalal üsna suure hooga käima üldisema maksudebati. Eriti hea meel on, et see debatt käib täna just koalitsioonierakondade vahel ning on maailmavaateline, mitte lihtsalt loosungite loopimine.

Tulles tagasi omavalitsuste juurde, siis üks peamisi ettepanekuid, mis mulle ikka ja jälle tehakse, on see, et kohalike maksude osakaal võiks olla suurem. Selliste maksude, kus kogu omavalitsuste inimestelt kogutav maks laekuks selle omavalitsuse eelarvesse. Ja et tasandusfond kui selline ümberjagamismehhanism ei ole mõistlik, sest kui omavalitsus muutub tugevamaks, kahaneb talle tasandusfondist antav toetus. Eriti hämmastav on see, et neid ettepane kuid ei tee reeglina suurte linnade või rikaste rõngasvaldade juhid, vaid pigem väiksemate ja kehvemas olukorras olevate omavalitsuste juhid. Arvatakse, et siis saabub õnn ja rikkus õuele.

Selle koha peal muutun ma jõuetuks ja tahaks öelda, et tulge mõistusele! Nii võib ju teha, aga… Kohalikud maksud tähendavad ju seda, et Viimsi kogub omadelt omad maksud ja jätab kõik raha endale. Meremäe või Peipsiääre kogub omadelt omad maksud ja jätab kõik raha endale. Kas on raske arvata, kelle kasuks selline süsteem töötaks? Võidavad üksikud tugevad ja kummaline on lugeda ja kuulata, kuidas just selles nähakse omavalitsuste iseseisvuse kasvu.

Nii kaua, kui meie omavalitsused on väikesed ja nende asukohast tulenevad võimalused on väga erinevad ja sellest tulenevalt inimeste sissetulekud ja ettevõtlusaktiivsus väga erinevad, ei ole tasandussüsteemita omavalitsuste rahastamismudel võimalik. Ilmselt poel see võimalik ka suurte omavalitsuste puhul, sest ka maakonniti on inimeste sissetulekud ja rahvastiku koosseis piisavalt erinevad.

Kaaluda tuleb pigem mudelit, kus tasandusraha lähtuks rahvastiku struktuurist ja geograafilisest eripärast tulenevast kuluvajadusest ning  peamiselt asukohast sõltuvast tulupotentsiaalist, mitte tegelikust laekumisest. Ehk et kui kov teenib tulu rohkem kui tema asukohast tulenevalt võiks eeldada,  siis on see tema hea töö ja tasandusraha vähemaks ei võetaks. See motiveeriks omavalitsusi ka rohkem pingutama uute elanike ja töökohtade nimel.

kommentaari

Tutvustus

Siim Kiisler on Isamaa erakonda kuuluv Riigikogu liige. Enne seda on ta olnud regionaalminister, majandusministeeriumi abiminister, juhtinud erakonna fraktsiooni Riigikogus ning töötanud Tallinna kesklinna vanemana. Siim elab koos naise, tütre ja nelja pojaga oma vanaisa ehitatud majas Nõmme mändide all.