Järgmine edukas start-up – miks mitte Laatrest?

J

Kui mind on kutsutud rääkima regionaalpoliitikast, siis ma olen viimasel ajal väga palju rääkinud vabadusest. Et regionaal – ja tegelikult ka erinevate valdkonnapoliitikate – eesmärk peaks olema vabaduse suurendamine.

Vabadus valida elukohta selle järgi, kus te tahate elada, mitte selle järgi, kus on mingid teenused või võimalused olemas. Vabadus teha sellist tööd, mis teile meeldib, sõltumata sellest, kus teie maja või korter asub. Vabadus korraldada oma elu selle järgi, mis teile meeldib.  Kiire netiühenduse väljaarendamine üle Eesti on üks väga oluline samm selle vabaduse suurendamisel.

Kui me vaatame, kuidas inimeste elu  ja harjumused on viimase paari aastakümnega muutunud, siis need muutused on suured. Ma ei pea silmas ainult seda, et telefon ei ole enam traadiga seina küljes, lautades töötavad lüpsjate asemel robotid ja žiguliga sõitmine on muutumas ägedaks pühapäevahobiks. Tahaks rääkida inimeste liikuvusest ja sellest piirkonnast, kus inimene iga päev toimetab.

Toimepiirkond – see on ala, kus inimene elab, töötab ja veedab oma vaba aega. Eesti ei ole New York – me oleme paraku hõredalt asustatud ja ikkagi suhteliselt vaene riik. Me ei saa kunagi oma kodukülast või ka kodulinnast kõike meelepärast. On see siis motiveeriv ja huvitav töö, kvaliteetne haridus, piisavalt vinge kaubavalik, tõeliselt hinge minevad kultuurisündmused vms.  Selle jaoks on vaja kriitilist massi ja kriitiline mass sõidab selleks ajaks lihtsalt ühte kohta kokku.

Sarnaselt muu läänemaailmaga toimub ka meil pidev linnastumine ja rahvastiku vananemine. Samal ajal on inimeste nõudmised ja soovid suurenenud. Ka teed on muutunud paremaks ja autod kiiremaks ning nii on see toimepiirkond aasta aastalt tegelikult suurenenud.

Täna ütleb valdav osa inimestest, et nad on nõus näiteks töölesõidule kulutama pool tundi kuni tund.  Kui me vaatame erinevaid uuringuid, mis näiteks mobiilipositsioneerimise abil tehtud, siis laias laastus kattub inimeste toimepiirkond maakonnaga.

Need trendid on jätkuvad – linnastumine ja vähene primaarsektoris hõivatute arv, liikumisvõimaluste ja –soovide suurenemine. Nüüd ongi tegelikult meie ees küsimus, kas me lisaks paremate transpordivõimaluste loomisele katsume seda toimepiirkonda ka kuidagi teistmoodi luua ja laiendada. Kas lisaks enda sõitmisele – või isegi pigem selle asemel – on meil võimalik ringi sõidutada oma tööd, hobisid, tarkusi.

Kiire internetiühenduse loomine on üks väga konkreetne samm selles suunas. Kuigi kui päriselt aus olla, siis ma ei jaga nende särasilmsete inimeste vaimustust, kes jutlustavad sellest, kuidas tulevikus kogu töö saab tehtud kaugtöö vormis ja kodust lahkumata. Ilmselt jääb vajadus sõita, ise kohal olla, asju ajada, kohtuda, koosolekut pidada, ka niisama näost näkku suhelda. Aga oluline on, et oleks võimalus seda vajadusel ka virtuaalselt teha.

Kiire netivõrgu väljaarendamisel me tegelikult ei räägi ju enam millestki väga uudsest, millestki innovaatilisest või tehnoloogilisest revolutsioonist. Pigem on tänaseks tegemist samasuguse elementaarse taristuga nagu vesi, elekter, juurdepääsuteed. Meie soov on, et kiire internetühenduse puudumine ei oleks ühelgi juhul põhjuseks, miks inimene peab oma elu- või töökoha mõnest piirkonnast ära kolima.

See lairibavõrk ei loo iseenesest mingit suurt lisandväärtust meie majandusse.  Okei, päris palju töötunde kulub selle 1200 km kaabli maasse panemiseks, aga see pole ju peamine. Kui me räägime selle kaasaegse netitaristu väljaarendamise kasust ja majanduslikust mõttekusest, siis selle loovad ikkagi inimesed. Seda siis, kui nad suudavad pakutava võimaluse enda kasuks pöörata, enda heaks tööle panna.

Ma loodan küll seda, et näiteks noorte jaoks muudab sellise ülikiire neti saabumine nii mõndagi. Just mõtlemises ja arusaamises sellest, mis võimalusi pakub internet. Võimalusi mitte ainult meelt lahutada ja filme tõmmata, vaid võimalusi ka raha teenida, ettevõtlusega tegeleda. Järgmine edukas start-up ei pea tulema Tallinnast või Tartust, see võib sama hästi tulla Laatrest või Kihelkonnast.

Maailmapanga poolt 2009. aastal avaldatud uuring näitab, et lairibaühenduste kasutuselevõtu 10%-line suurenemine annab kogutoodangu 1,21%-lise kasvu elaniku kohta. On see % nüüd konkreetselt 1 või 2 või midagi muud – seda on niimoodi otseselt isegi raske hinnaga. Aga kindel on see, et muutused saavad toimuda siis, kui on loodud selleks sobiv keskkond. Just seda eesmärki teenib selle võrgu väljaarendamine.

29.08.2012 Lairibafoorumi avamisel peetud kõne

Lisa kommentaar

Tutvustus

Siim Kiisler on Isamaa erakonda kuuluv Riigikogu liige. Enne seda on ta olnud regionaalminister, majandusministeeriumi abiminister, juhtinud erakonna fraktsiooni Riigikogus ning töötanud Tallinna kesklinna vanemana. Siim elab koos naise, tütre ja nelja pojaga oma vanaisa ehitatud majas Nõmme mändide all.