Riigimajaga tuleb edasi minna samm-sammult

R

Head kohalviibijad.

Projekti alustades oli Lääne Maavalitsuse eesmärk välja töötada mudel, kuidas koondada riigiasutused kokku füüsiliselt ja integreerida teatud osades ka tööprotsessid. Eesmärk on üllas ja lähtub eelkõige soovist pakkuda inimestele paremat teenust.

Projekti käigus selgus, nagu ikka vahel selgub, et maailma sees on veel teine maailm, mis on suurem, kui see maailm, mille sees ta on. Kõikide asutuste protsesse kaardistada oli väga mahukas ja keeruline – asutused ise on selles osas ka väga erineval tasemel. Mõnes on olemas valmis kaardistused, töövood, protsessijoonised, mõnes teises ollakse selles osas kehvemal tasemel.

Tänaseks on töö valmis. Olulisemad järeldused minu jaoks:

–          Riigi kinnisvarapoliitika peaks muutuma rohkem tulu-kulu põhiseks. Ehk lihtsalt öeldes – riigil on täna käes palju pinda, mida efektiivselt ei kasutata. Sageli on selle põhjuseks pikad siduvad lepingud jms objektiivsed asjaolud, aga selles osas on võimalik kindlasti paremini majandada

–          Vaadates erinevate maakondade andmeid, mis kõik ära on kaardistatud ja vaadates tänaseid riigiasutusi, nende töökorraldust ja protsesside ülesehitust, ei ole realistlik nüüd järgmise aasta, kahe või viiega hakata igal pool suure mürinaga nn riigimaju ehitama. Betooni valamine ei ole eesmärk.

–          Mis reaalselt toimuda saab ja mida ma igati toetan, on see, et liigutakse edasi samm sammult. Kui maakonnas mõnel asutusel vajadused ruumide osas muutuvad, lõppevad lepingud vms, siis tuleb otsuste tegemisel lähtuda selle projekti eesmärgist. Seda kõike peab keegi koordineerima ja välja on pakutud, et maavanem. Ma arvan, et see on hea mõte. Ja see eeldab ka riigimehelikumat vaadet teie kõigi poolt – lähtuda tuleks kogu riigi huvist, mitte ainult ühe konkreetse ameti või valitsemisala huvist.

–          Inimestele pakutavate teenuste ühendamine, ühiste ametnike palkamine, ühiste infosüsteemide loomine – kõik see saab tulla järgmises etapis. Selle juures peame soodustama evolutsiooni, mitte iga hinna eest revolutsiooni tegema. Sellest sünniks tõenäoliselt aastatepikkune segadus.

Nii selle analüüsi kui ka viimasel ajal meedias jutuks olnud teemade taustal oleks mul teile, asutuste juhtidele, veel üks üleskutse. Alati peab mõtlema, kuidas paremini majandada, kuidas sama rahaga pakkuda paremat teenust. Ja enamasti on tsentraliseeritud asjaajamine puhtmajanduslikult odavam kui detsentraliseeritud töökorraldus.

Aga kindlasti ei piisa elanikel sellest, kui riigiasutuste esindatud maakonnas piirneb ainult nö teenindusletiga, olgu see siis mitme asutuse peale ühine või igaühel oma. Riik peab säilitama oma esinduse kõigis Eestimaa piirkondades.

Ja kui te hakkate mingitel objektiivsetel põhjustel oma tööd ümber korraldama ja on vajadus mingeid funktsioone ja rolle tsentraliseerida, siis ainuke lahendus ei ole nende töökohtade viimine Tallinnasse. Või ka Tartusse, Jõhvi ja Pärnusse. Näiteks maavalitsuste raamatupidamise tsentraliseerisime me Viljandisse ja need töökohad on ühe maakonnakeskuse jaoks väga vajalikud. Proportsioonis mängivad nad Viljandis kindlasti palju suuremat rolli kui Tallinnas või Tartus.

Ma tahan tänada kõiki projekti vedajaid nii Lääne maavalitsusest, Advisio Consultingut, projekti nõukogu ja ekspertgrupi liikmeid ning kaasatud asutuste esindajaid, kes on andnud oma väärtusliku panuse, et see ettevõtmine on jõudnud nii kaugele.

 

2012 jaanuaris riigimaja analüüsi tutvustaval seminaril peetud kõne

1 kommentaar

  • Kui see asi mingi betoonivalamisega piirdub, on küll mõttetu. Kui suudetakse sisuliselt midagi teha, on muidugi hästi.

Tutvustus

Siim Kiisler on Isamaa erakonda kuuluv Riigikogu liige. Enne seda on ta olnud regionaalminister, majandusministeeriumi abiminister, juhtinud erakonna fraktsiooni Riigikogus ning töötanud Tallinna kesklinna vanemana. Siim elab koos naise, tütre ja nelja pojaga oma vanaisa ehitatud majas Nõmme mändide all.