Ei taha, ei saa sind jätta, Virumaa…

E

Suve hakul võttis vastne riigikontrolör väga teravalt sõna SKA_6532_520x346Sisekaitseakadeemia Virumaale kolimise teemal. Paraku olid tema seisukohtade puhul valed nii eeldused ning ilmselt seetõttu ka järeldused. Saatsin talle kirja, kus selgitan veelkord, miks sellise eestimeelse regionaalpoliitilise sammu astumine on vajalik.

Riigikontroll lähtub oma loogikas sellest, et SKA kolimisel peab kas a) samade kuludega paranema õppe kvaliteet või b) sama kvaliteedi juures langema hariduse andmise hind. Siia koer  maetud ongi, sest regionaalpoliitikat ei saa vaadata nii lihtsustatult. Aga mis siis, kui kvaliteet jääb samaks ja ka kulud ei muutu? Kas siis ei tasugi riigiasutust Harjumaalt Ida-Virumaale viia?

Regionaalpoliitiliselt ja ka riigi esindatuse seisukohast on oluline, et Ida-Virus oleks rohkem Eestit, rohkem riiki. Üks asi on konkreetsed töökohad ja hariduse kvaliteet, aga lisaks on oluline ka riigi kuvand sealsete elanike silmis, nende lojaalsus Eestile. Ida-Virus elab täna uskumatult palju inimesi, kellel puudub juba aastakümneid igasugune kontakt muu Eestiga.

Ma ei saa aru ka sellest seisukohast, et Ida-Virus automaatselt hariduse kvaliteet langeb. Millest lähtub eeldus, et 164 km kaugusel on võimatu anda sama  head haridust, kui näiteks 137 km kaugusel Paikusel? Mis selle 27 kilomeetriga siis nihu läheb?

Muide – alles eelmise aasta lõpus kinnitati valitsuses mõjude  hindamise metoodika ning ka seal on välja toodud, et regionaalpoliitiliste mõjude hindamisel arvesse võtta mitte ainult otseste loodavate töökohtade arvu või asutusele otseselt teenust osutavate ettevõtete arvu, vaid hinnata laiemalt, kas otsus mõjutab regionaalpoliitika üldiste eesmärkide saavutamist ja eri piirkondade regionaalarengut kujundavaid tegureid, sealhulgas inimeste põhivajaduste tagatust, piirkondade majanduslikku konkurentsivõimet, piirkondade koostööd ja sidusust, piirkonna demograafilist koostist jm. Riigikontrolör millegipärast ei pidanud vajalikuks neid aspekte kaaluda.

Riigikontrolöri kiri on siin ja vastus, mille saatsin, siin.

Lisa kommentaar

Tutvustus

Siim Kiisler on Isamaa erakonda kuuluv Riigikogu liige. Enne seda on ta olnud regionaalminister, majandusministeeriumi abiminister, juhtinud erakonna fraktsiooni Riigikogus ning töötanud Tallinna kesklinna vanemana. Siim elab koos naise, tütre ja nelja pojaga oma vanaisa ehitatud majas Nõmme mändide all.