Tag Archives: EKAK

Usaldada või kontrollida?

Eelmisel neljapäeval oli mul vabakonna arengu eest vastutajana võimalus sisse juhatada Alari Rammo ja Agu Laiuse avalik debatt, mille sisuks oli kodanikeühenduste rahastamine. Pealkiri intrigeeriv – usaldada või kontrollida. Üsna arvestatav osa Eesti vabakonnast (ja tegelikult ka ettevõtlusest ja avalikust sektorist) elab ja toimetab täna projektipõhiselt. Kirutakse bürokraatiat, kuid kuna raha on vaja ja raha […]

Olulise tähtsusega riiklik küsimus – kodanikuühiskond

Neljapäeval toimus Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu kodanikuühiskonna ja EKAKi teemadel, kus kõnedega esinesid peale minu veel Tarmo Jüristo ja Rait Maruste. Soovitan neil, keda see teema vähegi huvitab, lugeda arutelu stenogrammi. Ja kuigi see kemplemine Jüristo mandaadi üle (et keda ta siis ikkagi esindab?) muutus vahepeal isegi pisut koomiliseks, siis tegelikult tõi see […]